Iskola története

Iskolánk története

Községünkben az első iskola megalakulása a XIX. század közepére tehető. Az 1867-68-as évektől kezdődően rendszeres oktatás folyik, bár erősen felekezeti jellegű. Konkrét adatok csak az 1890-ben alapított községi elemi népiskola beindításáról állnak rendelkezésünkre. Az olaszi templom közelében épült iskola téglafallal, cseréptetőzettel készült. Az épület két tanszobából és egy nevelői lakásból állt. 1948-ban a már közigazgatásilag Olaszhoz tartozó Hidorban létrehoznak egy felsőtagozatos iskolát. A templom közelében lévő épület közel sem volt alkalmas az oktató-nevelőmunkára, helységenként egyetlen ablak szolgáltatta a fényt, az épület öreg, roskadozó vályogház volt. Szükségessé vált egy új iskola építése. Az Olasz és Hidor község határában épült modern iskolát 1958. november 7-én adták át az olaszi, hidori és az akkor már idejáró hásságyi, belvárdgyulai gyerekek számára. (2009. júniusában ünnepeltük iskolánk fennállásának 50. évfordulóját.) Az új iskola építése másfél millió forintba került. A terveket Kiss Tibor a Pécsi Tervezőiroda munkatársa készítette.

 

A tanulók létszáma a további körzetesítéssel jelentősen megnövekedett, az 1970-71-es tanévtől már külön diákbusz szállította a birjáni, lothárdi és magyarsarlósi gyerekeket. A tanulók számának növekedése, az oktató-nevelőmunka színvonalának emelése szükségessé tette az intézmény bővítését, helységeinek gyarapítását:

  • 1976-ban felépült a tornaterem
  • 1984. iskolabővítés (két további tanterem, konyha, ebédlő)
  • 1984. óvoda építése
  • 2003. informatikai terem létrehozása

 

Intézményünket öt önkormányzat (Belvárdgyula, Birján, Hásságy, Magyarsarlós és Olasz) működtette 2012 decemberéig. 2013. január 1-től az intézmény fenntartója a Mohácsi Tankerületi Központ.

 

A 8 osztályos általános iskolában nemzetiségi nyelvoktatás folyik.  Diákjaink ennek megfelelően heti öt órában részesülnek német nyelvoktatásban. Fakultatív módon részt vehetnek továbbá horvát, ill. angol nyelvi órákon is.

 

Néhány éve bekapcsolódtunk a művészeti oktatásba is.

 

Két művészeti iskola fejleszti gyermekeinket ezen a téren, több tanszakon. Az egyik intézmény a szigetvári központú Kapronczai Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, amelynek pedagógusai társas táncot oktatnak tanulóinknak; a másik a kozármislenyi Diabelli Művészeti Iskola . Ennek keretében a diákok zenét tanulhatnak: furulya, fuvola, gitár, hegedű, klarinét, szaxofon és zongora tanszakokon; valamint képzőművészeti és kézműves oktatásban részesülhetnek.

 

A 2008/2009. tanévtől integrált oktatás és nevelés folyik iskolánkban. A sajátos nevelési igényű tanulók számára biztosított a logopédiai, gyógypedagógiai ellátás, a személyre szóló fejlesztés.

 

A 2009/2010. tanévtől került bevezetésre az ún. IPR képesség kibontakoztató rendszer.

 

Ezzel a programmal igyekszünk segíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinkat, hogy többi társukkal együtt lehetőségük legyen képességeik kibontakoztatására.

 

A tanulólétszámunk jelenleg 127 fő. A gyerekek több, mint 60%-a  a beiskolázási körzetbe tartozó falvakból érkezik és kis számban ugyan, de körzeten kívüli gyerekek is tanulnak az intézményben.

 

Pedagógiai programunkban kiemelten fontos cél, hogy tanulói létszámokat megőrizzük, hogy lehetővé tegyük a tanulók számára személyiségük sokoldalú fejlődését, hogy segítsük az SNI tanulók fejlesztését, hogy biztosítsuk a HH és HHH gyerekek zökkenőmentes beilleszkedését.

 

Intézményünk irigylésre méltó, biztonságos környezetben helyezkedik el. Folyamatosan bővülő játszótér és egyéb szabadtéri játékok, sportpálya, kosárlabda pálya áll az iskolások rendelkezésére. Így minden lehetőségük megvan arra, hogy szabadidejüket hasznosan, tartalmasan tölthessék el, önfeledten kikapcsolódhassanak.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.