Tantestület

NévTanított tantárgya
Vajtáné Boros Éva KláraIgazgató, biológia, digitális kultúra
Tóth GabriellaIgazgató-helyettes, tanító
Beck Lászlóének-zene
Bernhardt Enikőnémet nemzetiségi nyelv és irodalom, német népismeret
Berthold Esztertanító, vizuális kultúra
Dukai Zoltántörténelem, földrajz, hon- és népismeret, természettudomány
Erdős Katalin Eszternapközi
Gold Timeatechnika és tervezés
Kátoli Veronikagyógypedagógus
Kéméndiné Ferenczi Hajnalkatanító
Kereky Zoltánnématematika, kémia, hit- és erkölcstan
Király Balázstársastánc
Laklia Barbaratanító
Lipták Katalintanító
Marosekné Fodor Juditdigitális kultúra, fizika
Nyúlné Simon Ágnes Editmagyar nyelv és irodalom
Rubinszkiné Hambalkó Magdolnagyógytestnevelés
Soponyainé Fórizs Magdolnanémet nemzetiségi nyelv és irodalom, német népismeret, nyelvvizsga előkészítő
Szendrő Zoltántestnevelés
Wágner Virág Grétamagyar nyelv és irodalom
Zsivkovics Nóragyógypedagógus

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.